W celu poprawienia płynności finansowej, naszym Klientom proponujemy usługę faktoringu.

Wypłacamy środki w ciągu kilku dni od wystawienia przez Państwa faktury, dzięki czemu

mogą Państwo sprostać oczekiwaniom kontrahentów, a otrzymane środki przeznaczyć na dalsze inwestycje lub bieżącą działalność.

Dzięki usłudze faktoringu pozbywają się Państwo również ryzyka, iż zaplanowane  środki od kontrahenta nie pojawią się na czas, ponieważ gwarantujemy Państwu zapłatę  za przekazane faktury

niezwłocznie po podpisaniu umowy faktoringowej.

                Okres finansowania jak i koszt usługi faktoringu uzależniony jest od kondycji finansowej płatnika jak i czynnika ryzyka inwestycyjnego.