W przypadku należności, których zbywalność została zastrzeżona, bądź też co do których toczony jest spór, proponujemy Państwu windykację wierzytelności.

Na mocy Umowy Upoważnienia Inkasowego, reprezentujemy Państwa na każdym etapie

windykacji, zarówno polubownej jak i sądowej  oraz  egzekucyjnej i zabezpieczającej.

W takim przypadku nasze działania w najmniejszej mierze nie odbiegają od kroków podejmowanych przez nas przy tradycyjnym wykupie wierzytelności, dlatego mają Państwo gwarancję najwyższej jakości świadczonej usługi.

Nasze wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie odzyskanych

kwot od dłużnika, dlatego dokładamy wszelkich starań aby odzyskać powierzone wierzytelności

w jak najkrótszym czasie.