Popraw swoją płynność finansową poprzez sprzedaż wierzytelności.

Proponujemy Państwu wykup wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego.

Płacimy za należności główne, noty odsetkowe,

jak i za prawomocne wyroki sądowe i kaucje gwarancyjne.

Dzięki sprzedaży wierzytelności odzyskują Państwo nie tylko zamrożone środki do obrotu,

ale również pozbywają się Państwo ryzyka niewypłacalności Dłużnika.